Přispěli jsme k zahájení činnosti Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. a k průběhu Národní potravinové sbírky


Naše mateřská Pomoc v nouzi, o.p.s. je jedním ze zakladatelů Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. („PBKK“). Od počátku jsme se podíleli na procesech vedoucích k zahájení praktického působení PBKK.

Potěšilo nás, že jsme se jako dobrovolníci mohli podílet na průběhu Národní potravinové sbírky („NPS“) uskutečněné v sobotu 21.11.2015 od 8:00 do 20:00 hodin ve vybraných obchodních domech na celém území naší republiky. Sváželi jsme potraviny z místa jejich sběrů v Sokolově do skladu PBKK a pomáhali jsme je uskladnit. O NPS se více dočtete na Internetu.

Sklad PBKK se nachází v Sokolově a k jeho vybavení jsme prací přispěli.
I nadále jsme připraveni podporovat filantropickou činnost PBKK.