Ministerstvo zemědělství vydalo dokument „Sociální zemědělství“

Na vzniku dokumentu zpracovaného v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství se podíleli především Mgr. Tomáš Chovanec (Centrum pro komunitní práci jižní Čechy), Mgr. Eliška Hudcová (AREA viva) a doc. Ing. Jan Moudrý Ph. D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

Jde o představení 17stránkového konceptu sociálního zemědělství v podmínkách naší republiky.

Nejvíce informací k tématu poskytnou výše uvedení autoři.