Seminář napověděl, jak připravit dobrý podnikatelský plán


Mgr. Martin Fojtíček - expert pro oblast řízení sociálních podniků a specialista na byznys plány a koučování.Semináře k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání se zúčastnili zástupci neziskové organizace Pomoc v nouzi a sociálního podniku Srdce a Čin, o.p.s. Chtěli se dozvědět o novinkách v dané oblasti, o chystaných možnostech financování rozjezdu sociálního podnikání a získat aktuální informace o plánované podpoře ze strukturálních fondů.

Seminář, který se konal na půdě MPSV, vedl Mgr. Martin Fojtíček - expert pro oblast řízení sociálních podniků a specialista na byznys plány a koučování. V sociálním podnikání se pohybuje již deset let. Stál u vzniku několika sociálních firem, například Pracovní sobota, Secondhelp nebo Laskavárna. V několika pracoval jako finanční manažer nebo týmový supervizor, v dalších jako konzultant.

Cyklus seminářů na danou problematiku pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v rámci podpory sociálního podnikání v ČR a plánované výzvy v Operačním programu zaměstnanost.