Operační program Zaměstnanost – pravidla a další dokumenty zveřejněny


Zájemci o dotace z OPZ se dočkali a zde
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz?lang=1&ref=m&source=email
si  mohou prostudovat zveřejněnou dokumentaci.

Detailní studium čeká i nás, proto v několika nadcházejících týdnech nebudeme schopni fundovaně, tedy s klidným svědomím, odpovídat na případné dotazy týkající se OPZ.

Zájemcům doporučujeme:
a)    sledujte dění v oblasti a účastněte se příslušného vzdělávání,
b)    v žádném případě se nesnažte podle pravidel tvořit váš projekt, záměr, podnikání, či jak tomu kdo chce říkat. Takové řešení je chybné. Nápad, průzkum trhu, kritické ohodnocení svých možností, identifikace rizik a práce s nimi, personál a určení a zpracování mnoha dalších položek – to je správný postup. Hodně vám pomohou zkušenosti s podnikáním.