Sociální podnikání – legislativa a dotace


Třebaže je dnes 1. dubna a počasí to 100% potvrzuje, dále uvedené není aprílovým žertem.

Často jsou nám kladeny dvě otázky: jaká legislativa upravuje sociální podnikání a jak je to aktuálně s dotacemi.

Legislativa, konkrétně zákon o sociálním podnikání, se připravuje. Aktuální stav naznačuje, že v zákonu půjde především o definici sociálního podnikání a o typy sociálních podniků, a to nikoli dle právní formy, ale podle jejich zaměření – buď na veřejnou prospěšnost a/nebo na podnikání a také „něco mezi tím“.

Je možné, že zákon bude obsahovat i prvky evidence a dohledu. Tyto části jsou nezbytné, neboť sociální podniky budou jistě i nadále poptávat různá zvýhodnění. A kdo chce výhody, musí přijmout negativa v podobě větší „regulace“.
Zákon zřejmě nebude obsahovat výčet konkrétních možností finanční a jiné podpory sociálních podniků.
Kdyby již existoval zákon o statusu veřejné prospěšnosti, vznikal by zákon o sociálním podnikání snáze.
Respektování legislativy platné pro všechny ostatní podnikající subjekty je pro sociální podniky samozřejmostí.

O dotace bude možno usilovat v různých dotačních titulech. Nejzásadnějším určitě bude Operační program Zaměstnanost, jehož finální podoba je před schválením.

Domníváme se, že dotace budou i nadále v režimu de minimis (zjednodušeně: korunová alikvóta maximálně 200 000 EUR v průběhu tří po sobě následujících let). Proč? Aby podpora sociálního podnikání negativně neovlivnila subjekty, které na trhu působí s podobným či shodným zaměřením, ale bez dotací. Tak proč sociální podniky dotovat? Protože je jejich povinností plnit principy sociálního podnikání. Jaké jsou to principy? Hledejte v obsahu našich aktualit.

Údajně se v České republice vyskytují sociální podniky fungující bez jakékoli podpory. Když se chceme dostat věci na kloub nebo pod pokličku – záleží na tom, zde jste zaměřením spíše anatom nebo raději labužník – zjistíme, že nějaký typ podpory využívá více či méně skrytě, nikoli nelegálně, téměř každý sociální podnik. A typem podpory je například i částečný invalidní důchod vyplácený zaměstnanci sociálního podniku.

Legislativa upravující sociální podnikání je důležitá i proto, že, bohužel, na některých úředních místech odmítají vnímat obrovské lidské úsilí zaměřené žádoucím směrem s argumentem, že „co to vlastně je to sociální podnikání? Je to něčím upraveno?“ Bohužel mnozí byrokraté si záhy po vytvoření JEJICH místa neuvědomují, pro koho tu jsou a z jakých peněz jsou placeni. Na koho míříme? Nechť se nám potrefená husa ozve. Potrefená huso, zavolej nám nebo nás navštiv. Slibujeme ti, že s tebou budeme jednat mnohem vstřícněji a slušněji, než ty jednáš s těmi, jimž máš sloužit.