Srdce a čin (SaČ) se o své zkušenosti podělila na semináři MAS Labské skály v Jílovém u Děčína


Naše pověření konzultovat sociální podnikání a snaha vyhovět žádosti z MAS Labské skály o předání našich zkušeností nás přivedly do Jílového u Děčína. Tam sídlící a v okolí působící MAS Labské skály uspořádala seminář o sociálním podnikání pro 30 lidí z vedení obcí, NNO a pro další zájemce. Seminář se konal 17.2.2015 na jílovském zámku.

Přizvali jsme Kateřinu Malou z občanského sdružení Mosty (www.osmosty.cz), taktéž ambasadorku sociálního podnikání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Setrvání většiny účastníků semináře po celou dobu jeho konání je důkazem potřebnosti sociálního podnikání, které je někdy vnímáno jako nezdravá konkurence „normálnímu“ podnikání. Jde však o podnikání sociální s jeho zvláštnostmi spočívajícími mimo jiné v povinnosti řídit se principy sociálního podnikání a zaměstnávat osoby, které by jinak práci nejspíš nezískaly. Navíc finanční podpora sociálního podnikání dosud byla v režimu de minimis.

Paní Jiřina Bischoffiová, projektová manažerka MAS Labské skály, nám sdělila, že účastníci semináře byli s obsahem našeho sdělení spokojeni, byť jsme zcela nemohli odpovědět na otázky typu kdy přesně budou vyhlášeny dotační tituly, v jaké výši budou částky finanční podpory, jak bude znít a co vše bude upravovat očekávaný zákon o sociálním podnikání apod. Rozhovory o sociálním podnikání jsme vedli po celou přestávku na občerstvení (čtenář promine, že nepoužíváme označení Cofee Break stejně jako Kick Off, Deadline, Headline, Meeting Room, Work Shop a další zaplevelování češtiny rádoby světáckými výrazy) i po ukončení semináře.

Našli jsme si čas na procházku zámeckým parkem. Z nápisů na sloupech altánu jsme zjistili, že Hustolesová, Roztočilová a Škvírová jsou …, že Pepa N. se 12.6.2012 vyznal z lásky k Olině F. a jiné zajímavosti. Především jsme však obdivovali vzrostlé stromy, z nichž jeden vyzýval, abychom se do jeho rozsochy postavili.

První tři čtenáře této aktuality, kteří odpoví na otázku, o který strom se jedná, obdrží od nás bonboniérku s čokoládovými pralinkami vyrobenými klienty sociální služby domy na půl cesty. Napovíme obrázkem a rýmovačkou …
 
Strom je poklad
U vodního příkopu
Jílovského zámku
Zlato stěží vykopu
Leda tak psí známku

O tom že tam je i poklad
Věřte nám či nevěřte
Máme velmi živý doklad
Na foto zraky zaměřte

Pod zemí poklad nehledejte   
Nad kořeny má rozsochu
Do koruny mu pohlížejte
Když hrajete si na sochu