Srdce a čin (SaČ) zajímá, jak může přispívat ke zvyšování udržitelné kvality veřejných prostranství

Naši účast na konferenci „Městské parky 2015“ pořádané Nadací Proměny v Praze dne 12.2.2015 hodnotíme z hlediska přínosu pro část našeho působení velmi pozitivně. Dozvěděli jsme se, jak a proč je možno vnímat městské parky a jaké funkce plní veřejná prostranství, kam městské parky patří. Naši zkušenost bychom přáli zastupitelům všech obcí. Pak by možná většina z nich pochopila a, doufáme, že i uchopila námi právě teď zformulované dogma: každodenní spontánní dění na veřejném prostranství je pravdivou výkladní skříní obce a regionu.

Proč? Jak si postupně zvykáme my a snažíme se k témuž přimět hosty našeho webu, pokusme se na otázku odpovědět vlastním zkoumáním, případně jednáním s námi o možnostech všestranně výhodné spolupráce při rozvoji sídla, ve kterém náš laskavý a chápající čtenář pracuje a žije. Indicií vedoucí k odpovědím je odkaz na web Nadace Proměny. Věnujte, prosíme, sobě a vašemu okolí několik minut pro zamyšlení, až budete zmíněným webem proplouvat.

Touto cestou děkujeme lidem z Nadace Proměny a všem přednášejícím za sdílení svých znalostí a zkušeností. Všichni měli sdělení jasná a věcná. Jaký to protiklad k beztvarým a mlhavým vyjádřením mnoha z těch, kteří nás, bohužel, rádoby reprezentují! Všichni přednášející měli málo času na to, co vše by nám mohli říci, opět na rozdíl od těch, kteří za naše peníze melou a melou, však zrnko nesemelou.
                                                                                                                               
Nejzávažněji obsahem, nejfilosofičtěji pojetím a nejvtipněji podáním, tak účastníky konference ovanula přednáška architekta Vladimíra Sitty. Proto si pan Sitta zasloužil nej čtvrté, a sice nejdelší potlesk.
A co my? Víme trochu více o tom, jak můžeme přispívat ke zvyšování udržitelné kvality míst, která patří nám všem. Dokážeme lépe najít radu zdarma, anebo se spojit s odborníkem, který kvalitně poradí za úplatu – dobrá rada je přece nad zlato. A hlavně snad lépe tušíme, kde může být naše místo ve složitém systému přípravy, tvorby a udržování život obohacujícího veřejného prostranství.