Se zimním úklidem nám pomáhají důchodce a multikára


Děti se konečně dočkaly sněhu a vedením obcí přibyly vrásky. Je třeba zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost silnic. Ne všechny obce mají potřebnou techniku, a tak nabízíme naši pracovní sílu a malý nákladní automobil Multicar M2510 se sněhovou radlicí.

Snažíme se naplňovat principy sociálního podnikání (konkrétně dále v závorkách) a o jeho prospěšnosti informovat veřejnost. Proto jsme uzavřeli dohodu o provedení práce se zkušeným a spolehlivým důchodcem, občanem obce, která si naši službu objednala. Na akademické půdě bychom hovořili o synergických efektech, zřejmých a domnělých příčinách, určitých a možných následcích, konsekvencích a o vlivu více či méně kalkulovatelných rizik.

Mezi prostým lidem bychom si třeba u piva v místní hospodě potvrdili, že jsme společně udělali něco dobrého pro obec a její občany, zaměstnali místního občana (prospěch sociální a místní) a že je dobře, že multikára parkuje u jeho domu, neboli můžeme reagovat rychle a na pracoviště nejezdíme kilometry daleko (prospěch ekonomický, environmentální a místní) a že nepoužíváme žádnou chemii (prospěch environmentální).

Připojujeme fotografii z akce a odkaz na umístění videoklipu na internetu a vyhlašujeme soutěž: Kdo nám jako první sdělí, o kterou obec jde a kterého čiperného důchodce jsme angažovali, má právo jako spolujezdec pobýt dvě hodiny v kabině multikáry při nejbližším dalším hrabání sněhu.

Podmínkou užití si výhry je dostavit se do příslušné obce ve sjednaný čas Č na dohodnuté místo M. Ze soutěže vylučujeme zaměstnance našeho podničku, neb oni situaci znají, a dále prezidenta a premiéra naší republiky, resp. předsedu Evropské komise, abychom nepadli v podezření z nezákonného ovlivňování při našich případných budoucích účastech ve významných státních zakázkách, resp. při našich žádostech o dotace z fondů Evropské unie.

VIDEO si pustíte ZDE.