MAS Sokolovsko a SaČ – sociální podnik


MAS Sokolovsko, o.p.s., občas pod zkratkou MASS, je pro většinu veřejnosti nenápadný nebo dokonce neznámý subjekt. Jinak začne být vnímán po zjištění, že s jeho pomocí a jeho prostřednictvím byl náš region v programovém období EUfondů 2007 – 2013 obohacen o více než 100 milionů Kč. A to je pouze číslo dokumentující objem peněz. Spolupráce lidí a subjektů z různých oblastí, zlepšení života, sílící uvědomování si možností a současně nezbytnosti podílet se na pozitivních změnách jsou klady penězi nevyčíslitelné.

Fungování MASS pro nezasvěcené možná troufale označujeme jako vzor nebyrokratického fungování byrokratického aparátu (nikoli v pejorativním významu), ukázku rozeznávání ne/podstatného, příkladného tahu na branku a lidského přístupu.

Jsme partnerem MASS a podobně jako jiní partneři přispíváme k působení MASS. Mimo jiné tvorbou SCLLD coby součásti možná, doufejme, snažme se, minimálně dvojnásobného přísunu peněz do našeho regionu v aktuálním programovém období. Kam peníze poputují? Více než v předchozím období do oblasti NNO (nestátních neziskových organizací), mimo jiné do oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání.

Obsahuje tento článek neznámé pojmy, zkratky, náznaky? Už se na náš web nepodíváte, budete nadávat, trpně čekat na vysvětlení v nějakém pokračování této aktuality? Raději se podívejte na Internet, abyste zjistili, o čem hovoříme, co z konání MASS i našeho můžete mít a čím i vy můžete přispět k tomu, abychom našim dětem konečně a s čistým svědomím začali říkat: „Uč se, abys v našem kraji našel/našla práci na celý život a nebál/a se o budoucnost tvých dětí, které bys tady chtěl/a vychovat.“