Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám dobrý rok 2015


Dámy a pánové,
spolupracovníci,
obchodní partneři,
příznivci i konstruktivní kritici naší práce,

máme za sebou další rok našeho působení, které si z hlediska přínosu pro náš region dovolujeme označit jako úspěšné.

K úspěchům jste přispěli Vy všichni, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili naši činnost především tím, že jste si objednávali naši práci.

Věříme, že ve spolupráci s Vámi dokážeme stále větší část veřejnosti přesvědčovat o celkově přínosném a prospěšném smyslu naší společné snahy.

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň v roce 2014 a Vám a Vašim blízkým přejeme vše nejlepší nejen v roce 2015.

S úctou tým SaČ