Poskytujeme konzultace o sociálním podnikání


Od června 2014 se podílíme na realizaci projektu MPSV ČR, které nabízí bezplatné poradenství k sociálnímu podnikání a stáže v sociálních podnicích. Více informací včetně kontaktů na konzultanty a postup pro zajištění stáže na www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr.

V porovnání s jinými kraji, hlavně na Moravě, je v NUTS II Severozápad výrazně nižší zájem o zahájení sociálního podnikání.

Kromě tří čtyř telefonátů, ve kterých se zájemci ptali na základní věci týkající se sociálního podnikání, jsme absolvovali jednání v Karlových Varech, Chebu, Litoměřicích a v Děčíně. Přitom pouze zástupci města Cheb jsou z našeho kraje a v ostatních případech šlo o subjekty z Prahy a z kraje Ústeckého.

Jaké jsou příčiny tak nízkého zájmu? Co můžeme udělat my a čím by měli přispět jiní? Máte-li vysvětlení, názor, podnět, bez obav nám je sdělte. Děkujeme.