Projekt „Naši sousedé“ skončil. Co dál?


Projekt „Naši sousedé“ podpořený dotací z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, začal v srpnu 2012 a skončil 30. 5. 2014. Dotace, za kterou jsme velmi rádi, nám poskytla startovní kapitál jako investici do lidí, strojů a nářadí a příležitost představit se veřejnosti jako ti, kteří chtějí přispět k rozvoji našeho regionu.

Děkujeme všem, kteří se přičinili o realizaci projektu: zakladatelům, členům správní a dozorčí rady, přísným, avšak pracovitým lidem z MPSV ČR, zaměstnancům z firmy vedoucí nám účetnictví, našim zaměstnancům, zákazníkům a dalším lidem, se kterými býváme v kontaktu.

Co dál?

Našim zákazníkům –  občanům a právnickým osobám – poskytujeme služby zaměřené na péči o nemovitý majetek (budovy, parcely ve funkčních celcích s budovami, pozemky lesnické, zemědělské, obecní). Některým subjektům jsme dodavatelem či partnerem v oblasti projektového managementu a fundraisingu.

Zákazníci na nás nezapomínají proto, že je primárně nezajímá, zda fungujeme s dotací nebo bez ní, ale proto, že pro nás mají další práci. Ctíme prioritu, kterou je kvalita. Věříme, že kvalita přitáhne kvantitu, díky které budeme moci zaměstnávat stále více lidí na plný pracovní úvazek.

Nadále svým skromným přičiněním působíme v místních společenstvích, jejichž cílem je podpora kvality života v našem kraji. Byť se můžeme dopustit chyby spočívající v opomenutí, jmenujeme Pomoc v nouzi, o.p.s., Hartenberg, o.s., MAS Sokolovsko, Interdisciplinární tým při MÚ Sokolov a Člověk v tísni, o.p.s.

Od června 2014 se podílíme na realizaci projektu MPSV ČR, které nabízí bezplatné poradenství k sociálnímu podnikání a stáže v sociálních podnicích. Více informací včetně kontaktů na konzultanty a postup pro zajištění stáže na www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr 

Budeme se snažit udržet na trhu, pracovat a dočkat se i další finanční podpory z EUfondů v programovém období 2014 až 2020.

Těšíme se na shledanou, tým SaČ