Členové Výboru pro národnostní menšiny se zajímali o naše působení


Pracovní tým sociálního podniku v akci.Rádi jsme přijali pozvání Výboru pro národnostní menšiny („VNM“) při Zastupitelstvu Karlovarského kraje a na zasedání 4. 4. 2014 jsme představili náš podnik.

Členy VNM zajímalo, koho zaměstnáváme, jaké práce vykonáváme a jaké potíže překonáváme.
Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, informoval přítomné o tom, že při jednání o smysluplném využití oblečení s falešnými značkami, které zabavují celníci, předložil k úvaze možnost využití pracovního potenciálu našeho podniku. Potvrzujeme naši připravenost k efektivní spolupráci.

Byli jsme potěšeni tím, že jsme mohli, byť velmi krátce, nahlédnout do činnosti národnostních menšin v našem kraji.

Dospějeme-li k zakázkám, bude to příjemné pokračování spíše nahodilého seznámení se zajímavými lidmi.

Tým SaČ