Klientům z domu na půl cesty by nejvíce pomohla práce, říká poslanec Zdeněk Soukup


Poslanec Zdeněk Soukup (vpravo) navštívil Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří.Za klienty a zaměstnanci Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří se koncem ledna přišel podívat poslanec PhDr. Zdeněk Soukup, člen Výboru pro sociální politiku. Zařízení, které provozuje obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi, si prohlédl doslova od sklepa až po vrchní patro. S klienty si povídal o jejich rodinách a o představě, jak si zařídit vlastní slušný život. Na závěr návštěvy mu pak vedoucí pracovníci ukázali dílnu, kde klienti vyrábějí skleněnou bižuterii.

Nedávno jste zavítal do Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, kde jste si prohlédl prostory zařízení. Jaký byl důvod Vaší návštěvy?

Každý z nás poslanců se na půdě Sněmovny určitým způsobem specializuje. Já se rozhodl pracovat ve Výboru pro sociální politiku. Jako bývalému novináři je mi to téma blízké. Váš objektiv mě zastihnul na poznávací cestě po poskytovatelích sociální péče v Karlovarském kraji. Za dva dny jsem jich navštívil asi deset. Byl jsem například v Denním stacionáři Mateřídouška pro mentálně postižené klienty v Chodově, prohlédl jsem si Dílny sociální rehabilitace v Sokolově i ústav v Radošově. V nejbližším možném termínu absolvuji "kolečko" po regionálních úřadech práce, chci se seznámit také s působením dalších složek sociálního systému.

Co Vás v Domě na půl cesty v Kynšperku nad Ohří nejvíce zaujalo?

Zaujala mě snaha domu na půli cesty motivovat klienty k začlenění do normálního aktivního života. V Kynšperku nad Ohří adaptují z bývalé mateřské školy dílny, kde klienti získají určité pracovní návyky a možná v nich najdou i své budoucí profesní uplatnění.

Během návštěvy jste pohovořil s klienty i se zaměstnanci. O čem jste debatovali?

Mluvili jsme se zaměstnanci o způsobu financování sociálních služeb, o problémech s možností získat dotace a podobně. S klienty jsem si povídal o jejich rodinách, o představě jak si zařídit vlastní slušný život.

V Domě na půl cesty v Kynšperku nad Ohří bydlí také klienti se svými dětmi, tedy celé rodiny. Co by podle Vás těmto lidem nejvíce pomohlo, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a zařadili se mezi ostatní populaci?

Co by pomohlo? Jedním slovem - práce. A potom možná ještě chuť pracovat.

Jak byste ohodnotil kvalitu sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji? A co by ji podle Vás mohlo vylepšit?

Před dvěma týdny jsem se účastnil také konference o komunitním plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Myslím, že jejich síť je v podstatě dostatečná. Za slabinu sociálního systému - a to neplatí jenom pro Karlovarský kraj - považuji nespravedlivé rozdělování peněz na tyto účely. Někde dochází k jejich zneužití, jinde chybějí.