Senioři se dozvěděli, jak se vypořádat s dluhy


Účastníci semináře, kterými byli převážně senioři, se dozvěděli, jaké jsou nejčastější příčiny předlužování.Vzdělávání a finanční gramotnost má zelenou… i v seniorském věku

Přispět ke zvýšení finanční gramotnosti svých klientů i širší veřejnosti se rozhodla Pečovatelská služba v Kynšperku nad Ohří. Do Klubu třetího věku proto pozvala na přednášku odborníky na danou problematiku. Účastníci semináře, kterými byli převážně senioři, se dozvěděli, jaké jsou nejčastější příčiny předlužování, co dělat, když člověku hrozí exekuce a kam se obrátit, pokud dluhy vážně narušují domácí rozpočet. Besedu zorganizovala Asociace občanských poraden, a to v rámci projektu „Program finanční gramotnosti a prevence předlužení“. Jeho hlavním cílem je aktivní pomoc lidem se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří si nedokáží poradit se svými dluhy, neorientují se ve smlouvách nebo si nevědí rady s reklamací.

„Této cílové skupině je poskytováno odborné poradenství, aktivní pomoc při řešení jejich finanční situace a zprostředkování relevantních informací v rámci preventivního opatření. Součástí projektu jsou také vzdělávací semináře zaměřené na poradenství osobám ohroženým předlužením,“ vysvětlil ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický. Kromě problematiky exekucí, insolvence a osobního bankrotu došlo též na úskalí spotřebitelských úvěrů, předváděcích akcí a rizika podomního prodeje.

Klub třetího věku s názvem ´Klubíček dříve narozených´ se nachází v prostorách Pečovatelské služby. Senioři se tu schází zpravidla jednou za měsíc, vždy je však k dispozici pro řešení nenadálých životních situací, se kterými si senioři nevědí rady (společné vyplňování formuláře na Sčítání lidu, domů a bytů). Účastníci klubu již absolvovali aktivity jako je předčítání z knih, časopisů a denního tisku s následnou diskuzí na uvedené téma, zpěv a poslech hudby, kreslení na tabuli, procvičování paměti nebo nácvik jemné motoriky, tanec či protahující cviky aj. Velký zájem je především setkávání se zajímavými lidmi, kteří své informace předávají návštěvníkům klubu ve svém volném čase, a to od srdce a většinou i bez nároku na honorář a dále pak o reminiscenci (vzpomínání), při které si klienti rekapitulují svůj vlastní život a zároveň tímto „přemýšlením nahlas a dialogem s vrstevníky“ předávají životní zkušenosti, které jsou cenným přínosem pro všechny zúčastněné.

Klub třetího věku je součástí Pečovatelské služby, kterou provozuje Pomoc v nouzi, o.p.s., je bezplatný, dobrovolný a k ničemu návštěvníky nezavazuje. „Pro mnohé to je jedna z mála možností, jak neztratit kontakt se svými vrstevníky a zachovat si kontakt se společenským prostředím. Pomalu k nám nacházejí cestu i občané z široké veřejnosti, kteří nejsou našimi klienty,“ doplnila vedoucí Pečovatelské služby, Dana Pavelková.