Vyprávění o přírodě doplní ukázky dravců


Josef Chlouba ze Záchranné stanice Drosera.Program pro celou rodinu zaměřený na zdravý životní styl, poznání přírody, soužití v rodině, prevenci domácího násilí a šikany ve škole pořádá v sobotu 30. listopadu organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., ve spolupráci s občanským sdružením Hartenberg. V prostoru bývalé školy v Hřebenech a na přilehlém hřišti budou pro návštěvníky připravené ukázky dravých ptáků Josefem Chloubou ze Záchranné stanice Drosera a chybět nemá ani poutavé vyprávění o přírodě s Dominikem Seifertem. Akce potrvá od 13 do 16 hodin, a kdo přijde, jistě nebude litovat.

„Mé povídání bude zaměřené na výcvik, způsob chovu a ochranu dravců. Kvůli názorné ukázce přivezu do Hřeben jestřába a raroha. Lidé tak na vlastní oči uvidí, co všechno práce s dravými ptáky obnáší,“ pověděl Chlouba. Jeho přednáška začne ve 14 hodin. O hodinu později ho vystřídá Dominik Seifert. Také on posluchačům vysvětlí, jak je důležitá péče o přírodu, zvěř v lesích a vodní zdroje. Součástí programu je také ukázka výroby vinutek – skleněných perel, společné zpívání, recitace a opékání vuřtů.

Akce je financovaná Karlovarským krajem v rámci projektu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. Vstup je zdarma.