Den otevřených dveří byl v režii sociálního podniku SaČ


SaČ zorganizoval Den otevřených dveří v Domě na půl cesty v Nebanicích.S příznivými ohlasy ze strany návštěvníků sobotního Dne otevřených dveří v Domě na půl cesty v Nebanicích se nyní setkávají organizátoři této vydařené akce. Hostům se program líbil a odnesli si z něj řadu zážitků.
Akci pro Pomoc v nouzi, o.p.s. zorganizoval sociální podnik Srdce a čin, o.p.s. Reportáž z akce si můžetě přečíst na těchto webových stránkách. Současně děkujeme všem, kteří sobotní akci jakkoli podpořili.