Milí přátelé krásných zahrad,

máme pro vás informaci, která vám usnadní péči o zahradu. Ministerstvo životního prostředí vydalo vyhlášku 189/2013 Sb., o ochraně dřevin. Majitel zahrady už nemusí ve správním řízení žádat o povolení ke kácení stromů, jsou-li splněny níže uvedené podmínky.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje pro:
  • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  • dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • dřeviny rostoucí v zahradách

Kácení stromů je pro mnoho lidí srdeční záležitost, ne každý vlastní potřebné vybavení a ne všichni kácení zvládnou. Obraťte na nás a my vám rádi pomůžeme.

Důležitá je definice zahrady v intencích vyhlášky … zahrada je:

  • pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně
  • pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není

Kompletní text vyhlášky zde: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130703_kaceci_vyhlaska/$FILE/OTM_vyhlaska_dreviny_20130703.pdf


Zahradníku Petříku,tresen1
udělej si čas
na svou malou zahrádku
kácet budeš, jako ďas

Úřednice zmoudřely
a vyhlášku vydaly
dokonce i cestu na úřad nám ušetřily
povolení už nepotřebujeme
kácet na  zahrádce můžeme

Proto Petříku,
nažhav svou ruční nebo motorovou pilu
a kácej, kácej, dokud můžeš.tresen2