Žena v lese – náš nedostižný vzor

Díky vstřícnosti FORESTTRANS spol. s r.o. www.foresttrans.cz jsme od poloviny dubna dostali příležitost podílet se na hospodaření v lese. Spolupráci jsme dohodli s oboustrannou nadějí, že v náročné činnosti uspějeme.
Naše zaměstnance doplňují muži – klienti sociálních služeb domy na půl cesty a azylové domy společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zahájili jsme úklidem klestu a byli jsme velmi chváleni. Jak říkali hajný a revírník, „paseky jsme vyluxovali“.
Následovala sadba do nepřipravené půdy. S tou se, co se množství týká, máme potíže.
Víme, že je třeba dobře zkombinovat sílu, vytrvalost a přemýšlení. Poslední dvě vlastnosti jsou nejdůležitější. Postupně se zlepšujeme a chceme se přiblížit k výkonům, kterých dosahují v práci v lese zkušené ženy. Slovy naivního poety řečeno …

Slabá žena v lese
Je nedostižný vzor
Však silný muž se třese
Jak láčkovitý tvor

Zjistíme jak žena myslí
A jak tělem hýbne
Chceme přec být nezávislí
Nejdéle do konce týdne