Posilování povědomí o sociálních službách na venkově

Cítíme se součástí dění v našem regionu a chceme přispět ke zlepšování kvality života na venkově. MAS (Místní Akční Skupina) Sokolovsko, jejíchž jednání se zúčastňujeme, patří k nejúspěšnějším MAS.
Rádi bychom se jako partneři podíleli na realizaci projektu, pro který je ideální příležitost daná Výzvou č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova ČR – Strategického plánu LEADER MAS Sokolovsko.
Nositelem projektu je Pomoc v nouzi, o.p.s., a dalšími projektovými partnery jsou Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., a Hartenberg, o.s.
Dále představujeme projektový záměr vytvořený Pomocí v nouzi, o.p.s., a zohledňující podněty projektových partnerů.

rozvoj venkova