Když organizujeme mezinárodní kulatý stůl, hovoříme i německy

Na 22.3.2013 jsme pro našeho mandanta Pomoc v nouzi, o.p.s., zajistili organizaci prvního pracovního setkání účastníků unikátního projektu s německým názvem PflegeNetzWerk do češtiny pracovně přeloženým jako síť poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.


dr caslava


Hlavní myšlenky a cíle projektu jsou:
  • odpovědně se připravit na měnící se ekonomické a demografické podmínky v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním,
  • zjistit a popsat odlišnosti a společné znaky poskytování sociálních a zdravotních služeb v České republice a ve spolkových zemích Sasko a Durynsko (legislativa, financování, procesy),
  • realizovat výměnu nejlepších znalostí a zkušeností včetně studijních a pracovních stáží,
  • vytvořit příručku „Zdravotní a sociální péče v Česku, Sasku a Durynsku“ s dvojjazyčným (ČJ - NJ) popisem a vyobrazením činností a úkonů v oblasti sociální a zdravotní péče,
  • prověřit možnosti poskytování sociální a zdravotní péče a využití pracovních příležitostí v přeshraničním regionu Česko – Sasko – Durynsko.

Jinak řečeno, jde o hledání cesty, jak v oblasti sociální a zdravotní péče co nejefektivněji využít příležitosti dané harmonizací práva a volným pohybem pracovní síly v rámci Evropské unie mezi zeměmi Česko, Sasko a Durynsko.

Účastníci se informovali o legislativních, finančních a personálních podmínkách sociálních a zdravotních služeb v zemích Česko, Sasko a Durynsko a představili subjekty, které zastupovali. Především se však shodli na potřebnosti projektu, resp. jeho žádoucích výstupů.
Cíle prvního jednání byly splněny a nás těší a zavazuje pochvala, které jsme se dočkali.