Ranč Níveas aneb i když je zima, máme první zakázku od zemědělců


Ranč Níveas www.rancniveas.cz STOP soukromý zemědělec Ing. Jiří Dufka z Tachovska STOP likvidace náletových dřevin a křovin okolo pastvin STOP dojezdová vzdálenost 45 km STOP práce dost STOP terén těžký STOP máme-li svačinu a teplé pití, pak místní klimatické podmínky podpoří naši otužilost STOP termín do konce tzv. období vegetačního klidu. Pokračování za rok, pokud se letos osvědčíme STOP Tak by zněl obsáhlejší telegram o aktuální zakázce.

Nekácíme bezhlavě. V souladu s legislativou a s pokyny majitelů se zaměřujeme na vegetaci starou a nemocnou. Ponecháváme stromy, které zvířatům zajistí stín v horkých letních dnech.

Svačiny si vozíme s sebou nebo si něco koupíme v místním obchodu provozovaném vietnamským obchodníkem. Nikdo jiný by tu obchod neměl.

Po práci se můžeme těšit pozorováním koní Bohunky Dufkové a masného skotu plemen Charolais, Limousine, Belgian Blue a Aberdeen v péči jejího bratra Jiřího. Všechna zvířata jsou i v zimě ve skvělé kondici a to je důkaz dobré práce chovatelů.

Při jízdě do místa zakázky míjíme přehradu Jesenice u Chebu, Mariánské Lázně a obdivujeme drsné a krásné Tachovsko, to jsou pozitiva. Opuštěnost a bezradnost, tak na nás, bohužel, celkově působí kraj s naší první zakázkou v zemědělství. Je na tom náš rodný kraj Karlovarsko lépe? Na to si odpovědět nedokážeme, anebo v duchu hesla „naděje umírá poslední“ nechceme.