Spolupracujeme s MAS Sokolovsko

Jsme prvním sociáním podnikem spolupracujícím s MAS Sokolovsko

MAS Sokolovsko, tedy Místní Akční Skupina Sokolovsko  patří k nejúspěšnějším MAS. Z našeho pohledu spočívá dlouhodobý úspěch MAS Sokolovsko v systematické práci počínající tvorbou vize a na ni navazující strategie jako základu efektivního plánování. Nepřetržité zjišťování potřeb, rezerv a potenciálu našeho regionu a srozumitelná komunikace vedou ke smysluplným programovým opatřením. Ve výsledku toto úsilí směřuje k plnění cíle, pro které MAS Sokolovsko vznikla, a to k rozvoji Sokolovska. Podnik jsou lidé a my v případě „podniku“ MAS Sokolovsko vidíme lidi, a ne kanceláře a přebujelou administrativu.
 
Nyní se např. s obecně prospěšnou společností Pomoc v nouzi, o.p.s. a s občanským sdružením Hartenberg o.s. chystáme na období do r. 2020. Společně s MAS Sokolovsko víme, že je třeba posílit podporu nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb i mimo ně.

Pomoc ze strany MAS Sokolovsko nemůže nahradit největší a, bohužel, osudově zredukovanou finanční podporu ze strany státu. Doufáme však, že i díky MAS Sokolovsko ukážeme veřejnosti, jak potřebná a kvalitní je činnost nestátních neziskových organizací. Nestátní neziskové organizace nejsou party podivínů. Nestátní neziskové organizace jsou, kupodivu, také lidé, kteří pomáhají jiným lidem důstojně žít v neobyčejně těžkých životních situacích a podmínkách.